Jako powdmiot prowadzócy e-shop www.drdlik.pl, my w spółce Martin Drdlík, Hamry 72, KP 53901, email: info@drdlik.pl  REGON: 752 669 62, NIP: CZ7808163495, Republika Czeska, (zwana dalej „my“) dużą uwagę poświęcamy ochronie danych osobowych. Na niniejszej stronie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim o naszych klientach oraz o użytkownikach naszych stron webowskich, czy dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody lub na podstawie innego dowodu, do jakich celów dane osobowe wykorzystujemy, komu dane osobowe można przekazywać i jakie prawa, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, Ci przysługują.

 • Informacje o wykorzystywaniu plików cookies (ciasteczek) znajdziesz tutaj
 • Warunki handlowe znajdziesz tutaj

Przetwarzamy wg postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz o uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanej dalej „Rozporządzeniem“), poniższe dane osobowe:

imię, nazwisko

adres e-mailowy

numer telefonu

adres/siedzibę

 1. Czym są dane osobowe?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych GDPR (General Data Protection Regulation) - RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), za dane osobowe uważa każdą informację o identyfikowanej albo identyfikowalnej osobie fizycznej (subiekcie danych). Identyfikowalną osobą fizyczną jest osoba fizyczna, którą można bezpośrednio albo pośrednio identyfikować, przede wszystkim poprzez zbiór informacji dotyczący konkretnego identyfikatora (nazwisko, numer, identyfikator sieciowy) lub na jeden albo więcej szczególnych elementów fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturalnych lub społecznych identyczności tej osoby fizycznej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego? 

W ramach świadczenia naszych usług, do prawidłowego doręczenia zamówienia i dla świadczenia lepszych spersonalizowanych usług i ofert, przetwarzamy poniższe dane osobowe:

 • dane identyfikacyjne, przede wszystkim nazwisko, imię i hasło, jeżeli jesteś zarejestrowany oraz e-mail;
 • dane kontaktowe, jako jest adres dla doręczeń, ewentualnie adres kontaktowy, czy Twoje miejsce zamieszkania, e-mail, numer telefonu ewentualnie Twój kontakt w social mediach;
 • dane o Twoich zamówieniach i o towarze, który Cię interesuje, konto bankowe albo inny kontakt płatniczy, informacje o Twoich przesyłkach i o ich odbiorach;
 • dane o ewaluacji, przez które rozumie się na przykład komentarze albo recenzje naszych usług oraz naszego towaru;
 • dane o Twoim zachowywaniu się na stronach webowskich, przede wszystkim przeglądanie towaru i usług, które sobie wyświetlasz, odnośniki - tagi, na które klikasz, sposób poruszania się po naszych stronach www.drdlik.pl i sposób kartkowania ekranu, jak też dane o urządzeniu, z którego nasze strony webowskie  przeglądasz, jak np. adres IP i z niego wyprowadzona pozycja, identyfikacja urządzenia, jego parametry techniczne – system operacyjny i jego wersje, rozdzielczość ekranu, zastosowana przeglądarka i jej wersja, jak również dane otrzymane z plików cookies oraz z podobnych technologii identyfikujących urządzenie;
 • dane o Twoim zachowywaniu się przy czytaniu powiadomień, które Ci przesyłamy, jak na przykład czasy otworzenia powiadomienia - informacji, jak i też dane o urządzeniu, na którym powiadomienie – informację czytasz, jak adres IP i z niego wynikająca pozycja, identyfikacja urządzenia, jego parametry techniczne – system operacyjny i jego wersje, rozdzielczość ekranu, zastosowana przeglądarka i jej wersje, jak również dane otrzymane z plików cookies oraz z podobnych technologii;
 • dane pochodne, którymi rozumie się dane osobowe pochodne z Twojego ustawienia, z danych o usługach, które u nas zamawiasz, z danych o Twoim zachowywaniu się na stronach webowskich oraz z danych o Twoim zachowywaniu się przy czytaniu powiadomień - informacji, które Ci przesyłamy; przede wszystkim chodzi o dane o Twoim zachowywaniu się przy zakupach i o Twoim nastawieniu wobec różnych usług;
 • dane związane z wykorzystywaniem call centra i z odwiedzaniem naszych oddziałów, którymi są przede wszystkim zapisy rozmów telefonicznych z call centrem, identyfikacja powiadomień - informacji, które nam przesyłasz, włącznie identyfikatorów, jak na przykład adresy IP, adresy, oraz zapisy z systemów kamerowych w naszych oddziałach.

2. Dlaczego je przetwarzamy?

  Twoje dane osobowe przetwarzamy z powodu doręczenia naszych usług w ramach naszej działalności, i to do różnych celów i w różnym zakresie, i to bądź bez wyrażenia Twojej zgody, na podstawie wykonywania umowy, naszego uprawnionego interesu lub z powodu wykonywania obowiązków prawnych, na przykład ustawa o rachunkowości, albo na podstawie Twojej zgody. 

  Jakie przetwarzanie możemy przeprowadzać bez wyrażenie Twojej zgody, to jest zależne od tego, do jakiego celu odpowiednie przetwarzanie służy i w jakiej pozycji wobec nas występujesz – czy jesteś tylko odwiedzający naszych stron webowskich, albo się u nas zarejestrujesz i nie zrealizujesz zakup, czy się zarejestrujesz i sporządzisz zamówienie, albo czy tylko sporządzisz zamówienie.

  2.1. Jeśli odwiedzisz nasze strony webowskie

  2. 2. Wykorzystywanie plików cookies i innych technologii

  Jeśli odwiedzisz naszą stronę internetową, do Twojego urządzenia zapisujemy i następnie z niego odczytujemy pliki nazywane ciasteczkami - cookie, te komputerowe cookie są małym plikiem liter i cyfr, który zapisujemy do Twojej internetowej przeglądarki lub na dysk twardy Twojego komputera. Niektóre cookies nam umożliwiają połączyć Twoje aktywności podczas przeglądania naszych stron od chwili, kiedy otworzysz okno przeglądarki internetowej, do chwile, kiedy to okno zamkniesz. W chwili, kiedy zamkniesz okno przeglądarki internetowej, te cookies wymażą się. Inne zostaną w urządzeniu przez nastawiony czas i aktywują się każdorazowo, kiedy odwiedzisz stronę www, która konkretne cookies wytworzyła, dzięki nim Twoja przeglądarka "pamięta sobie" i znów Cię załoguje, albo kiedy napełnisz popołudniu koszyk, towar, który do niego trudno dodałeś, w koszyku ciągle jest. Następnie stosujemy znaki w pikselach (takie znane jak web bug lub tracking pixel), co są naprawdę bardzo małe obrazki, które mają podobną funkcję jak cookies. W porównaniu do cookies, które są zapisywane – nagrywane na twardy dysk Twojego komputera, znaki w pikselach są trwałą częścią stron internetowych. O wszystkich tych technologiach będziemy, dla uproszczenia, w niniejszym dokumencie mówić jak o cookies. Cookies do Twojego komputera nie tylko zapisujemy - nagrywamy, ale też odczytujemy te cookies, które do Twojego komputera zapisał nasz web. W dalszej części niniejszego tekstu będziemy z powodów łatwości mówić tylko o zapisywaniu.  

  Niektóre cookies do Twojego komputera zapisuje bezpośrednio nasz web. Te cookies nam pomagają:

    • identyfikować Cię przy przechodzeniem między poszczególnymi stronami naszego webu i przy kolejnych odwiedzinach, na przykład abyśmy mogły sobie zapamiętać Twoje załogowanie z konkretnego urządzenia i powtarzalnie Cię nie żądać o e-mail i hasło, lub mogłyśmy sobie zapisać – ułożyć, którą wersję naszego webu mamy Ci wyświetlić, jeżeli www strony w danej chwili oferują więcej wariant;
    • zapisać sobie, iż otrzymałyśmy od Ciebie zgodę wg niniejszego dokumentu, ewentualnie, czy na przykład zaoferowałeś uczestnictwo w pewnych badaniach;
    • w zapewnieniu bezpieczeństwa, na przykład abyśmy badały, czy ktoś nie nadużył Twoje podłączenie do naszych stron internetowych i nie działa w Twoim imieniu zamiast Ciebie;
    • ewidencjonować, rozpatrywać i usuwać awarie i niezadziałania oraz nie funkcyjne części naszych stron internetowych.
    • obserwować frekwencję na naszych stronach internetowych, na ich poszczególnych stronach, sporządzać statystyki i zestawienia oraz oceniać skuteczność reklamy;
    • wyświetlać Ci różne warianty naszych www stron, jeżeli testujemy nowe funkcjonalności, albo staramy się Ci zaoferować treść specjalnie dla Ciebie;

  Takie cookies i inne pliki są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony webowskiej. Jeśli w swoim komputerze zablokujesz te cookies, nasza strona webowska nie muszy prawidłowo funkcjonować i my Ci nie możemy zaoferować nasze produkty i usługi w 100 % zakresie.

   

  Następnie do Twojego urządzenia:

    • zapisujemy cookies z naszego web-schop, cookies, które nam umożliwiają:
     • dostosowywać dla Ciebie treść naszych stron webowskich, na przykład priorytetowo Ci wyświetlimy produkty, które już oglądałeś, ewentualnie wyroby, które zostały zakupione przez inne osoby przed Tobą, i wyświetlać dla Ciebie na naszych www stronach inne oferty na miarę;
    • umożliwiamy zapisać cookies trzecim stronom, które te cookies mogą wykorzystać:
     • do zbierania danych o Twoim zachowywaniu się na naszych stronach internetowych oraz na innych stronach webowskich;
     • do wyświetlania dostosowanych ofert i reklamy celowanej w ramach sieci reklamowych i w ramach social media na innych stronach internetowych, niż są nasze strony webowskie;
     • do połączenia z social mediami, jak np. Facebook, włącznie automatycznego załogowania, realizowanego funkcją jak np. jest przycisk „To mi się podoba“ lub odesłanie notyfikacji związanych z realizowanym zamówieniem za pośrednictwem usługi Messengera i wyświetlenie dostosowanych ofert i reklamy celowanej na tych sieciach społecznych oraz na innych stronach webowskich, niż nasze strony webowskie.

  W celu wyświetlenia dostosowanych ofert i reklamy celowanej w ramach sieci reklamowych i social mediów na innych stronach webowskich, niż nasze strony webowskie, też przekazujemy dane o Twoim zachowywaniu się na stronach internetowych cieciom reklamowym i społecznym. Takim partnerom nie przekazujemy Twoje dane identyfikacyjne. Listę sieci reklamowych i social mediów, które wykorzystujemy, znajdziesz w części, Kto Twoje dane osobowe przetwarza i komu ich przekazujemy?;

  Jeżeli wykorzystanie cookies trzecich stron i przekazanie Twoich danych sieciom reklamowym i społecznych nie wyłączysz w sekcji Ustawienie prywatności Twojej przeglądarki i po naszym ostrzeżeniu klikniesz gdziekolwiek na naszych stronach webowskich (poza panel z ostrzeżeniem) lub klikniesz na przycisk „Rozumiem“, który jest częścią ostrzeżenia, będziemy to pojmować tak, że zgadzasz się na wykorzystywanie tych cookies i na przekazywanie Twoich danych sieciom reklamowym i społecznym. Swoją zgodę możesz kiedykolwiek anulować poprzez wyłączenie tej funkcji w sekcji Ustawienie prywatności Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz na odrębnej sztonie.

   

  3. Wykorzystywanie danych osobowych zwiedzających strony webowskie

  Gdy odwiedzisz nasze strony webowskie, przetwarzamy dane o Twoim zachowywaniu się na stronach webowskich na podstawie naszego uprawnionego interesu (więc bez wyrażenia Twojej zgody) w celu:

    • uzyskać informacje, na podstawie których będziemy mogły w przyszłości dla Ciebie strony webowskie udoskonalić; naszym staraniem tutaj jest poprawianie naszych usług dla klientów;
    • sporządzanie statystyk i zestawień, prze wszystkim obserwacja odwiedzin naszych stron webowskich, jego poszczególnych stron i ocena skuteczności reklamy; naszym upoważnionym zainteresowaniem w tym przypadku jest mierzenie efektywności naszych stron webowskich oraz wydatków na reklamę; do tego celu możemy z Twojego zachowywania się na stronach webowskich otrzymać inne dane pochodne i do tego celu ich wykorzystać;
    • testowanie nowych funkcji i aplikacji przed wdrożeniem, przede wszystkim, aby zapobiec problemom z funkcyjnością tych nowości w rzeczywistej eksploatacji, który mogłaby pogorszyć Twoje wrażenie z zamawiania u nas; naszym upoważnionym zainteresowaniem jest bezproblemowa funkcyjność naszych usług dla klientów;
    • zapobieganie atakom na nasze strony webowskie i zagrożenie ich funkcyjności i bezpieczeństwa Twoich danych; naszym uprawnionym interesem jest bezproblemowa funkcyjność naszych usług dla klientów i bezpieczeństwo Twoich danych.

  Dane o Twoim zachowywaniu się na stronach webowskich nie otrzymujemy tylko z cookies. Dokompletujemy ich też o dane:

    • adres IP Twojego urządzenia (adres Twojego urządzenia, przy pomocy którego komunikujesz z innym urządzeniem w sieci internetowej);
    • system operacyjny Twojego urządzenia, jego wersja i ustawienie językowe;
    • przeglądarka, którą na swoim urządzeniu wykorzystujesz, rozdzielczość, jej wersja i ustawienie językowe;
    • adres strony webowskiej (adres URL - lokalizator), z którego przychodzisz na nasze strony webowskie.

  Dla tych celów dane osobowe wykorzystujemy podczas maksymalnie 60 miesięcy. Przeciw przetwarzaniu przysługuje kliencie prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania.

  Dane o Twoim zachowywaniu się na stronach webowskich też przetwarzamy, i to na podstawie naszego uprawnionego interesu (więc bez wyrażenia Twojej zgody), i to w celu sporządzania dostosowanych ofert i reklam celowanych, które Ci wyświetlamy na stronach webowskich. Naszym uprawnionym interesem w tym przypadku jest maksymalnie personifikowana i efektywna oferta dla Ciebie. Wymienione dane w niniejszym celu też zbogacamy przy pomocy analizy i uzyskujemy z nich dane pochodne. Na podstawie tych danych pochodnych też podzielamy naszych użytkowników do różnych grup, kiedy każda grupa otrzyma własną specyficzną ofertę. Jeśli następnie będziesz u nas coś zamawiać, do tych celów wykorzystujemy na dodatek dane o Twoich zamówieniach.

  Więc jeśli na naszych stronach webowskich przeglądałeś ofertę towaru, ten produkt Ci możemy przy okazji następnych odwiedzin wyświetlić na różnych miejscach naszego webu. Na podstawie tego, jaki produkt oglądałeś, możemy też wnioskować, do jakiej grupy klientów należysz, i na podstawie tego Ci na stronach webowskich zaoferujemy i inne wyroby lun usługi, które według nas Cię mogą interesować.

  Do tych celów dane osobowe wykorzystujemy przez okres 60 miesięcy. Tą funkcję możesz kiedykolwiek wyłączyć, i to w sekcji Ustawienie prywatności.

  3. 1. Jeśli u nas zarejestrujesz się

  Aby móc się zarejestrować, powinieneś odwiedzić nasze strony webowskie, i dla tego Państwa dotyczy opracowanie opisane w części Jeśli odwiedzisz nasze strony webowskie. W przypadku, iż zarejestrujesz się, w tym przypadku przeprowadzamy co następuje:

  3. 2. Przetwarzania na podstawie wykonywania umowy

  Jeśli założysz sobie konto klienta na niektórych naszych stronach webowskich, przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne i dane kontaktowe, Twoje ustawienie i dane o Twoich zamówieniach (jeśli u nas później zrealizujesz zamówienie), na podstawie wykonywania umowy z Tobą (bez wyrażenia Twojej zgody), abyśmy mogły prowadzić Twoje konto klienta. Umowa, z której nasze opracowanie wynika, powstaje na skutek założenia Twojego konta klienta.

  Do tego celu dane osobowe wykorzystujemy podczas istnienia Twojego konta klienta, które możesz kiedykolwiek anulować i to za pośrednictwem przesłania e-mailu na niektóry z naszych danych kontaktowych.

  3. 3. Przetwarzanie na podstawie uprawnionego interesu

  Jeśli na naszej stronie webowskiej założysz sobie konto klienta, przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne i dane kontaktowe, Twoje ustawienie, dane o Twoich zamówieniach (jeśli u nas później złożysz zamówienie) i dane o Twoim zachowywaniu się na stronach webowskich i o Twoim zachowywaniu się przy czytaniu powiadomień - komunikatów też na podstawie naszego uprawnionego interesu (więc bez wyrażenia Twojej zgody), i to w celu:

    • uzyskać informacje, na podstawie których będziemy mogły w przyszłości dla Ciebie strony webowskie udoskonalić; naszym staraniem tutaj jest poprawianie naszych usług dla klientów i
    • dostarczania ofert na miarę i dostarczanie reklamy celowanej, którą możemy zasłać e-mailem, SMS, przy pomocy social media, poinformować o nich telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków elektronicznych, przesłać ich pocztą albo wyświetlić na naszych stronach webowskich; oferty mogą dotyczyć jak naszych produktów i usług, tak i produktów i usług trzecich stron; naszym uprawnionym interesem jest efektywna propagacja naszych produktów i naszych usług.

  Aby dla Państwa przygotować ofertę na miarę, wyżej wymienione dane analizujemy i otrzymujemy z nich i inne dane pochodne, które do tych celów wykorzystujemy. W ten sam sposób możemy również wykorzystać i dane o Twoim zachowywaniu się na stronach webowskich, który otrzymałyśmy jeszcze przed tym, niż zarejestrowałeś się, (jeśli w Ustawieniu prywatności w przeszłości nie wyłączyłeś personalizację stron webowskich), i możemy zbierać dane o Twoim zachowywaniu się na stronach internetowych i w przypadku, kiedy nie załogujesz się (np., kiedy Cię identyfikujemy przy pomocy cookies). Na podstawie tych danych też podzielamy naszych użytkowników do różnych grup, kiedy każda grupa otrzyma własną specyficzną ofertę.

  Jeśli więc na naszych stronach webowskich oglądałeś ofertę produktów, albo oferta została rozkliknięta w e-mailu, który do Ciebie przesłaliśmy, produkt ten możemy Ci w przyszłości wyświetlić na niektórej ze stron naszego webu, lub przesłać Ci ofertę na ten produkt e-mailem. Na podstawie tego, jaki produkt oglądałeś, możemy też wywnioskować, do jakiej grupy klientów należysz, i na podstawie tego Ci na stornach webowskich albo za pośrednictwa e-mailu zaoferować i inne usługi, które na podstawie naszej oceny mogą Cię interesować. Te dane można też przekazać właścicielom systemów reklamowych, aby Ci wyświetlili ten produkt w reklamie na innych stronach. Tym właścicielom systemów reklamowych jednak w związku z tym nie przekażemy żadne inne dane osobowe, aby mogły Cię w tych sprawach kontaktować, czy identyfikować (jak np. Twój e-mail lub nazwisko czy miejsce zamieszkania).

  W celu tworzenia dostosowanych ofert i reklam celowanych, które Ci wyświetlimy na stronach webowskich, jak jest opisane w części Jeśli odwiedzisz nasze strony webowskie, zastosujemy też dane o Twoich zamówieniach (jeśli złożysz zamówienie).

  Na podstawie naszego uprawnionego interesu (więc bez wyrażenia Twojej zgody) też zastosujemy Twoje ustawienie do testowania nowych funkcji i aplikacji przed ich wdrożeniem, jak jest opisane w części Jeśli odwiedzisz nasze strony webowskie.

  Do tych celów dane osobowe wykorzystujemy przez cały okres istnienia Twojego konta klienta. Przeciw przetwarzaniu przysługuje kliencie prawo wnieść sprzeciw.

   

  4. Przetwarzanie na podstawie wyrażenia zgody

  Jeśli w ramach swojego konta klienta na naszych stronach webowskich wytworzysz recenzje wyrobu, w tym przypadku przetwarzamy Twoje dane indentyfikacyjne i dane z Twojej ewaluacji przez nas oferowanych produktów, włącznie włożonych zdjęć, też na podstawie wyrażenia Twojej zgody na przetwarzanie, i to w celu podzielania informacji o Twoim zadowoleniu z przez nas oferowanymi produktami – podzielamy się o Twoje zadowolenie i z innymi zwiedzającymi naszych stron webowskich. Do tego celu dane osobowe wykorzystujemy, i to dopóki nie anulujesz wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  4. 1. Jeśli u nas złożysz zamówienie

  W przypadku, iż zamówienie (czy popyt) złożysz u nas, na naszych stronach webowskich, dotyczy Państwa przetwarzanie danych osobowych opisane w części Jeżeli odwiedzisz nasze strony webowskie. W przypadku, że u nas sporządzisz zamówienie, w tym przypadku na dodatek przeprowadzamy poniższe przetwarzanie:

   

  4. 2. Przetwarzanie na podstawie wykonywania umowy

  Jeśli u nas jak osoba fizyczna sporządzisz zamówienie, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu załatwienia Twojego zamówienia, przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe i dane o Twoich zamówieniach. Jeśli u nas posiadasz konto klienta, do tych celów możemy użyć również Twoje ustawienie.

  Jeśli u nas zrealizujesz zakup jak przedstawiciel osoby prawnej, przetwarzamy te same dane, w tym samym celu, i tona podstawie naszego uprawnionego interesu, polegającego na zawarciu i na wykonywaniu umowy z osobą, którą zastępujesz. 

  To, iż dane te wykorzystujemy w celu załatwienia Twojego zamówienia, znaczy, iż dane te wykorzystujemy przede wszystkim:

    • aby mogłeś zakończyć swoje zamówienie na stornach webowskich, na przykład, aby nie zostały zgubione dane z zamówienia w toku;
    • abyśmy mogły Ci o zamówieniu komunikować, na przykład wystosować do Ciebie potwierdzenie zamówienia;
    • dla potrzeb ustalenia opłaty za towar; w związku z tym możemy Twoje dane też przekazać naszym partnerom, którzy eksploatują systemy płatności, jak jest opisane w części Kto Twoje dane osobowe przetwarza i komu dane osobowe przekazujemy?;
    • dla potrzeb transportu towaru; w związku z tym możemy Twoje dane osobowe też przekazywać naszym partnerom zajmującym się usługami spedycyjnymi, lub którzy są właścicielami miejsc odbioru, jak jest opisane w części Kto Twoje dane osobowe przetwarza i komu dane osobowe przekazujemy?;
    • w związku z zapewnieniem i reklamacją zamówionej usługi; w związku z tym możemy Twoje dane osobowe przekazać też dostawcy usługi, jak jest opisane w części Kto Twoje dane osobowe przetwarza i komu dane osobowe przekazujemy?;
    • w związku z Twoimi kolejnymi wymaganiami, z którymi zwrócisz się do nas, np. przy pomocy call centra, jak jest opisane w części Jeśli z nami komunikujesz za pośrednictwem różnych kanałów.

  Do tego celu dane osobowe wykorzystujemy przez okres niezbędny do załatwienia Twojego zamówienia, ewentualnie do czasu załatwienia wymagań umownych, jakimi jest np. reklamacja.

   

  4. 3. Przetwarzanie na podstawie uprawnionego interesu

  Jeśli u nas sporządzisz wiążące zamówienie, uchowamy Twoje dane identyfikacyjne i dane o Twoich zamówieniach na podstawie naszego uprawnionego interesu (bez wyrażenie Twojej zgody) w celu ochrony roszczeń prawnych oraz naszej wewnętrznej ewidencji i kontroli. Naszymi uprawnionymi interesami są ochrona roszczeń prawnych oraz kontrola świadczenia naszych usług.

  W przypadku sporządzenia zamówienia więc przetwarzamy, na podstawie naszego uprawnionego interesu, (więc bez wyrażenie Twojej zgody) Twoje dane identyfikacyjne i dane kontaktowe, Twoje ustawienie (jeśli u nasz posiadasz konto klienta) oraz dane o Twoich zamówieniach w celu:

    • uzyskać informacje, na podstawie których będziemy w stanie w przyszłości nasze usługi poprawić, przede wszystkim konstatowanie Twojego zadowolenia z naszymi usługami; naszym uprawnionym interesem jest udoskonalanie naszych usług, świadczonych dla Ciebie i
    • oferowanie ofert na miarę oraz oferowanie reklamy celowanej, które Ci możemy przesłać e-mailem, wiadomością tekstową (SMS), przy pomocy social media, powiadomienie przekazać telefonicznie lub przy pomocy innych środków elektronicznych albo powiadomienie prześlemy Ci za pomocą poczty; naszym uprawnionym interesem jest efektowna propagacja naszych usług. Aby móc Ci przygotować ofertę na miarę, wyżej wymienione dane (więc Twoje dane identyfikacyjne i dane kontaktowe oraz dane o Twoich zamówieniach) analizujemy i z nich otrzymujemy dane pochodne, które do tego celu wykorzystujemy. Na podstawie tych danych też podzielamy naszych klientów na różne grupy, kiedy każda grupa otrzyma własną specyficzną ofertę. Jeśli się u nas zarejestrujesz, do przygotowania ofert, z którymi się do Ciebie zawracamy, nie wykorzystujemy dane o Twoim zachowywaniu się na stronach webowskich.

  Jeśli już u nas zamówiłeś produkt, możemy się do Ciebie zwrócić z celowaną ofertą i na inne produkty lub usługi. Z Twojego zamówienia też możemy wywnioskować, do jakiej grupy klientów należysz, i na podstawie tego do Ciebie przesłać ofertę na usługi, które mogą Cię interesować. Oferty można też dostosować na podstawie tego, jaki towar na naszych stronach internetowych oglądałeś, albo na podstawie tego, które tagi w przesłanych ofertach otworzyłeś.

  W celu ochrony roszczeń prawnych oraz naszej wewnętrznej ewidencji i kontroli, dane osobowe przetwarzamy przez okres przedawnienia (5 lat) a jeden rok po okresie przedawnienia ze względu na roszczenia zastosowane na końcu okresu przedawnienia. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego, administracyjnego albo innego postępowania, Twoje dane osobowe przetwarzamy w zakresie niezbędnym, i to prze cały okres trwania takiego postępowania oraz przez pozostałą część okresu przedawnienia po jego zakończeniu.

  Dla innych wymienionych celów dane osobowe wykorzystujemy przez okres 5 lat od dokonania zamówienia.

  Na podstawie naszego uprawnionego interesu kliencie przysługuje prawo do wniesienia zarzutu.

   

  5. Przetwarzanie na podstawie wykonywania obowiązków prawnych

  Na podstawie ustawy powinniśmy wykonywać pewne obowiązki. Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy dokładnie z tego powodu, na przetwarzanie nie jest koniecznym uzyskanie Twojej zgody. Na tej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne i dane kontaktowe, dane o zamówieniach, i to z powodu przestrzegania przede wszystkim poniższych ustaw:

    • ustawa nr 89/2012 Dz. U., Kodeks cywilny,
    • ustawa nr 634/1992 Dz. U., o ochronie konsumenta,
    • ustawa nr 235/2004 Dz. U., o podatku od towarów i usług,
    • ustawa nr 563/1991 Dz. U., o rachunkowości.

  Do tych celów dane osobowe wykorzystujemy przez okres 10 lat.

   

  5. 1. Przetwarzanie na podstawie wyrażenia zgody

  Jeśli przy zamawianiu usługi wyrazisz dla nas zgodę, możemy też przetwarzać Twoje dane identyfikacyjne i dane o Twoich ewaluacjach przez nas oferowanych produktów, włącznie włożonych zdjęć, też na podstawie wyrażenia Twojej zgody na przetwarzanie, i to w celu udostępnienia informacji o Twoim zadowoleniu z przez nas oferowanymi wyrobami z innymi odwiedzającymi naszych stron webowskich. Do tego celu dane osobowe wykorzystujemy aż do chwile, kiedy cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie. Następnie możemy przetwarzać Twoje dane do celu udzielenia szczegółowej, spersonalizowanej oferty produktów, które Cię mogą interesować, ewentualnie na podstawie wiedzy o cyklu życia wyrobu zwracamy Twoją uwagę na możliwość dokupienia i innych produktów w czasie, który jest dla tego czasem adekwatnym. Jeśli włożysz towar do koszyka, ale zamówienie nie będzie ukończone jest możliwe, o tej rzeczywistości Cię informować za pośrednictwem e-mailu lub telefonicznie. 

   

  5. 2. Jeśli z nami komunikujesz za pośrednictwem różnych kanałów

  Jeśli z nami komunikujesz za pośrednictwem różnych kanałów, przede wszystkim za pośrednictwem call centr, e-mailu, narzędzi czatu oraz social mediów, Twoje dane identyfikacyjne i dane kontaktowe oraz zapisy o zrealizowanej komunikacji włącznie zapisu rozmów będziemy przetwarzać na podstawie naszego uprawnionego interesu (więc bez wyrażenie Twojej zgody) w celu:

   • załatwienie Twoich wymagań; jeśli i nas masz złożone zamówienie i Twoje żądanie dotyczy zamówienia, przetwarzanie możemy zrealizować na podstawie wykonywania wzajemnie zawartej  umowy;
   • ewidencjonowanie Twoich wymagań, abyśmy ich mogły kontrolować – że te wykonujemy należycie i w terminie;
   • dokumentować, że Twoje żądanie przyjęłyśmy i żądanie zostało zrealizowane, np. kiedy u nas tą drogą coś zamawiasz lub złożysz reklamację;
   • analizy z powodu poprawy jakości naszych usług.

  Do tych celów dane osobowe przechowujemy przez okres 1 roku od ukończenia świadczenie usług przez nas. Na podstawie naszego uprawnionego interesu kliencie przysługuje prawo do wniesienia zarzutu.

   

  5. 3. Jeśli zgłaszasz się do naszego newslettera

  Jeśli zgłaszasz się do odbioru naszego newslettera, przetwarzać będziemy Twoje dane kontaktowe, ewentualnie Twoje ustawienie na podstawie wyrażenie Twojej zgody na przetwarzanie w celu przesyłania naszych ofert. Do tego celu dane osobowe wykorzystujemy, dopóki nie cofniesz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, więc dopóki nie cofniesz zgodę na odbiór newslettera.

   

  5. 4. Jeśli odwiedzisz nasz oddział

  Jeśli odwiedzisz nasz oddział, będziemy przetwarzać zapis z kamer systemu kamerowego, gdzie możesz być Twój wizerunek, i to na podstawie naszego uprawnionego interesu (więc bez wyrażenie Twojej zgody) w celu ochrony naszego i Twojego mienia i w celu ochrony osób poruszających się po sklepie i w okolicy sklepu, co jest jednocześnie nasz uprawniony interes.

  Do tego celu dane osobowe przechowujemy przez okres maksymalnie 1 miesiąca. Kliencie przysługuje prawo do wniesienia zarzutu.

   

  6. Kto dla nas przetwarza dane osobowe i komu dane osobowe przekazujemy?

  W przypadkach opisanych w części Jakie dane osobowe przetwarzamy i dla czego? Przetwarzamy Twoje dane osobowe my z pozycji administratora. To znaczy, iż my z góry ustalamy określone cele, dla których twoje dane osobowe zbieramy, określamy środki przetwarzania i odpowiadamy za ich prawidłowe przeprowadzenie.

  Twoje dane osobowe, ale możemy też przekazać innym subiektom, które znajdują się w roli administratora, i to:

  • v związku z załatwieniem Twojego zamówienia naszym partnerom, którzy biorą udział w załatwianiu zamówienia, jak jest wymienione w części Jeśli u nas złożysz zamówienie, konkretnie chodzi o:
   • PPL CZ s.r.o. (REGON: 25194798), K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, Republika Czeska;
   • Direct Parcel Distribution CZ s. r. o. z siedzibą Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, REGON: 61329266, NIP: CZ61329266.
   • IN TIME SPEDICE, spol. s r.o., Pobřežní 18/16, Praha 8, KP: 18600, REGONO: 25722174, NIP: CZ25722174.
   • TOPTRANS EU, a.s. z siedzibą Na Priehon 50, Nitra 949 01, REGON 36 703 923.
   • Poczta bez granic - Pošta bez hranic.cz, FROGMAN s.r.o., Komenského 25, 763 02 Zlín, REGON: 49434624, NIP: CZ49434624
   • partnerom prowadzącym systemy płatności dla potrzeb zapewnienia opłaty, przede wszystkim w związku z płatnością kartą, przede wszystkim spółkom Komerční banka, a.s, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, P.O. BOX 839, Republika Czeska, REGON: 45317054, NIP: CZ699001182
   • Fio banka, a.s, Nám. SNP 21, Bratislava 811 01, Republika Słowacka,   REGONO: 36869376
   • partnerom, którzy dla nas realizują transport i usługi spedycyjne oraz są właścicielami miejsc odbioru, przede wszystkim spółkom:
  • dane osobowe dla tego administratora przetwarzają też firmy:
   • Firma Bohemiasoft s.r.o. (właściciel e-schopu Webareal) Rudolfovská tř. 247/85, 37001 České Budějovice, REGONO: 28090403, NIP: CZ28090403 i firma Unihost s.r.o. (administrator serwerów) i firma Casablanca INT (właściciel centrum danych) Republika Czeska. Usługodawca UpGates- EVici webdesign s.r.o., Petra Bezruče 139, 747 91 Štítina,Czech Republic,IČ: 28598661, DIČ: CZ28598661
  • na podstawie wyrażenia naszej zgody sieciom reklamowym i social media, i to konkretnie:
   • Seznam.cz, a.s. (REGONO 26168685), Radlická 3294/10, 15 000 Praha - Smíchov, Republika Czeska;
   • Google Ireland Limited (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; warunki ochrony prywatności tej spółki dostępne są tutaj: https://policies.google.com/technologies/ads
   • Facebook Ireland Limited, z siedzibą 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irlandia; warunki ochrony prywatności tej spółki dostępne są tutaj: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy. Usługodawcą Google Analytics, provozované przez spółkę Google Inc., z siedzibą 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  Przy przetwarzaniu danych osobowych również korzystamy z usług innych firm przetwarzających dane osobowe tylko na podstawie naszych dyspozycji i do celów, które opisane są w części Jakie dane osobowe przetwarzamy i dla czego?. Takimi firmami przetwarzającymi dane osobowe są:

  1. usługodawcy realizujący usługi cloudowe i inni dostawcy technologii jak np. Microsoft, Amazon i Google;
  2. usługodawcy realizujący usługi w postaci narzędzi marketingowych, jak np. Google w ramach usługi Google Analytics i HotJar (HotJar Ltd, z siedzibą 3 Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta, warunki ochrony danych osobowych tej usługi znajdziesz na https://www.hotjar.com/privacy)
  3. usługodawcy realizujący usługi w branży rachunkowości, przede wszystkim Holubová JanaBlatno 31, 539 01 Hlinsko

   

  Dane osobowe nie będą przekazywane do trzecich krajów poza terytorium UE.

  7. Skąd mamy Twoje dane osobowe

  Twoje dane osobowe zbieramy w większości w ramach Twojego zamówienia, na skutek założenia konta klienta lub przy wykorzystaniu niektórej z naszych darmowych usług, jakimi są na przykład darmowy ebook, ewentualnie z komunikacji z Tobą za pośrednictwem e-mailu, telefonu, czatu, social mediów oraz za pośrednictwem kontaktu osobistego. Dane osobowe bezpośrednio od Ciebie zbieramy też poprzez obserwację Twojego zachowywania się na naszych stronach webowskich oraz przy czytaniu powiadomień - komunikatów, przy nagrywaniu rozmów w call center i z zapisów kamer systemów kamerowych w naszych oddziałach. Twoje dane osobowe możemy uzyskać też od osoby trzeciej, na przykład kiedy dla Ciebie u nas zamawia produkty.

  Jeśli u nas coś zamawiasz, możemy, w związku z wykonywaniem zawartej umowy kupna, uzyskać dodatkowe dane o Twoich zamówieniach od banków, naszych partnerów świadczących usługi w branży systemów płatniczych, realizujących sprzedaż na raty, na przykład dane o numerze Twojego rachunku, albo o realizacji udanej zapłaty.

   

  8. Jakie Ci przysługują prawa przy przetwarzaniu danych osobowych?

  Tak samo jak nam przysługują nasze prawa i obowiązki przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, i do Ciebie przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych przysługują pewne prawa. Pomiędzy te prawa należy:

   

  9. Prawo dostępu

  Prosto mówiąc masz prawo wiedzieć, jakie dane osobowe o Ciebie przetwarzamy, do jakich celów, przez jaki okres, gdzie Twoje dane osobowe uzyskujemy, komu ich przekazujemy, kto ich, oprócz nas, przetwarza i jakie inne prawa Ci przysługują, prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. To wszystko możesz dowiedzieć się w dokumencie „Ochrona danych osobowych klientów“. Jeżeli nie jesteś sobie pewien, które dane osobowe o Ciebie przetwarzamy, możesz nas pożądać o potwierdzenie, czy dane osobowe, które Ciebie dotyczą, są albo nie są przez nas przetwarzane, i jeżeli jest tomu tak, przysługuje Ci prawo dostępu do tych danych osobowych. W ramach prawa dostępu możesz nas pożądać o opis przetwarzanych danych osobowych, przy czym pierwszą kopię otrzymasz bezpłatnie i kolejne już za opłatę.

  1. Prawo do sprostowania danych – jeśli ujawnisz, że dane osobowe, które o Ciebie przetwarzamy nie są bezbłędne, przysługuje Ci prawo do tego, abyśmy Twoje dane, bez zbędnej zwłoki sprostowały, ewentualnie dopełniły.
  2. Prawo do usunięcia danych – w niektórych przypadkach przysługuje Ci prawo, aby Twoje dane osobowe zostały usunięte. Twoje dane osobowe bez zbędnej zwłoki usuniemy, jeżeli spełniony jest niektóry z poniższych powodów: Twoje dane osobowe już nie potrzebujemy do celów, dla których zostały przez nas przetwarzane; wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym chodzi o dane, do przetwarzania których jest wyrażenie Twojej zgody niezbędnym i jednocześnie nie mamy inny powód, dla czego te dane nadal przetwarzać; skorzystaj z swojego prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz niżej w części Prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu) w przypadku danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie naszych uprawnionych interesów i zobaczymy, iż już żadne takie uprawnione interesy, które by do przetwarzania danych osobowych uprawniały, nie mamy lub domniemamy się, że przez nas realizowane przetwarzanie danych osobowych już nie odpowiada ogólnie obowiązującym przepisom. Miej, prosię, na uwadze, że i kiedy chodzi o jeden z tych przypadków, nie znaczy to, iż natychmiast usuniemy wszystkie Twoje dane osobowe. To prawo nie będzie zastosowane w przypadku, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest nadal niezbędnym do spełnienia naszych obowiązków prawnych lub do przeznaczenia, moc albo obronę naszych roszczeń prawnych (patrz część Dlaczego te dane osobowe przetwarzamy?).
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w niektórych przypadkach możemy oprócz prawa do usunięcia zastosować prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to Ci umożliwia, w konkretnych przypadkach żądać, aby doszło do oznaczenia Twoich danych osobowych i te dane nie były przedmiotem żadnych kolejnych operacji w ramach przetwarzania – w tym przypadku, jednak nie na zawsze (jak w przypadku prawa na usunięcie), ale przez ograniczony okres czasu. Przetwarzanie danych osobowych powinniśmy ograniczyć, kiedy negujesz dokładność danych osobowych, niż zmówimy się, jakie dane są poprawne; Twoje dane osobowe przetwarzamy bez wystarczającej podstawy prawnej (np. nad ramę tego, co powinniśmy przetwarzać), ale Ty będziesz przed usunięciem takich danych forować tylko ich ograniczenie (np. jeśli oczekujesz, że w przyszłości te dane niewątpliwie dostarczysz); Twoje dane osobowe już nie potrzebujemy do wyżej wymienionych celów przetwarzania, ale Ty ich żądać z powodu określenia, wydajności albo dla obronę swoich roszczeń prawnych, lub jeśli wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu. Prawo do wniesienia sprzeciwu jesz szczegółowo opisane niżej w rozdziale Prawo do wniesienia zarzutu przeciwko przetwarzaniu). Przez czas, przez który oszczędzamy, jeśli Twój zarzut jest uprawniony, jesteśmy zobowiązani przetwarzanie Twoich danych osobowych ograniczyć.
  4. Prawo do przenoszenia danych osobowych – masz prawo otrzymać od nas wszystkie Twoje dane osobowe, który nam przez Ciebie zostały dostarczone, i które przetwarzamy na podstawie wyrażenie Twojej zgody oraz na podstawie wykonywania umowy. Twoje dane osobowe Ci dostarczymy w ustrukturowanym, zwykłe wykorzystywanym i czytelnym maszynowo formacie. Abyśmy mogły, na podstawie Twojego wniosku, dane łatwo przekazać, może chodzić tylko o dane, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, w naszych elektronicznych bazach danych.
  5. Prawo do złożenia sprzeczności przeciwko przetwarzaniu – przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeczności przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, które jest realizowane na podstawie naszego uprawnionego interesu (patrz część Dlaczego te dane osobowe przetwarzamy?). Jeśli chodzi o czynności marketingowe, Twoje dane osobowe już nie będziemy przetwarzać; w pozostałych przypadkach tak będziemy robić, jeśli nie będziemy miały istotne upoważnione powody do tego, abyśmy takie przetwarzanie kontynuowały.
  6. Prawo do wniesienia skargi – zastosowanie praw w wyżej wymieniony sposób nijak nie narusza prawo na wniesienie skargi do odpowiednio urzędu. Prawo to może zostać zastosowane przede wszystkim w przypadku, iż domniemasz się, że Twoje dane osobowe przetwarzamy bez uprawnienia lub w sprzeczności z ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Skargę wniesioną przeciwko przez nas przeprowadzanemu przetwarzaniu danych osobowych jest możliwe złożyć do urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą pod adresem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Republika Czeska.
  7.  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jeśli chodzi o pytanie, zastosowanie prawa, złożenie skargi, czy czegokolwiek innego, możesz zwracać się na nasze dane kontaktowe. Twój wniosek załatwimy bez zbędnej zwłoki, maksymalnie jednak do jednego miesiąca. W wyjątkowych przypadkach, przede wszystkim z powodu zbyt skomplikowanego Twojego żądania, jesteśmy upoważnieni termin ten wydłużyć o kolejne dwa miesiące. O takim ewentualnym wydłużeniu i jego uzasadnieniu będziemy Cię informować.

  Sdílejte a získejte odměnu

  Nakoupili jste u nás naše výrobky a už máte hotovo? Začněte nás sledovat na instagramu a pochlubte se vaší realizací s hashtagem #instagramdrdlik. Získáte od nás odměnu!